Financiën

Aan het volgen van het onderwijs aan het Johan de Witt-gymnasium zijn wel kosten verbonden. 

Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt jaarlijks voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage voor dagexcursies, leer- en hulpmiddelen en andere in bijgaand overzicht vermelde zaken. Toelating tot de school zal overigens niet afhankelijk zijn van het betalen van de bijdrage. De verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage geschiedt in overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Genoemde bedragen zijn met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

 

Cambridge Engels
Ouders die hun kind aanmelden voor Cambridge Engels, betalen in het schooljaar 2019-2020 een bijdrage van € 335, - . Hiermee worden  extra lessen bekostigd. 

DELF-scolaire
De kosten voor het programma DELF worden bepaald door (een deel van) de extra lesuren en het benodigde lesmateriaal (incl. boeken). 
Deze kosten voor deelname aan het DELF-programma zijn €120,- per leerling. Daar komen wel nog de examenkosten van €85,- per leerling bij, exclusief de reiskosten t.b.v. het mondeling examen dat extern zal plaatvinden. De overige kosten neemt de school voor haar rekening.

Buitenlandse reizen
Voor de buitenlandse reizen worden de kosten apart in rekening gebracht. Deze zullen tijdig bekend gemaakt worden. Voor deze kosten kan een gespreide betaling afgesproken worden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de rector. In 2018-2019 waren de kosten voor de:

  • 3e-klasreis naar Vlaanderen € 195,- ,
  • 4e-klasreis naar Edinburgh, Berlijn of Normandië € 385,-
  • 5e-klasreis naar Italië of Griekenland € 875, -.

 

Ouderbijdrage 2019-20201e klas2e klas3e klas4e klas5e klas6e klas
culturele activiteiten/excursies60,0027,0014,0032,0013,000,00
collectieve verzekering5,505,505,505,505,505,50
mediatheek/bibliotheek6,006,006,006,006,006,00
kopieerwerk/proefwerkpapier70,0070,0070,0070,0070,0070,00
sportactiviteiten7,007,007,007,007,0030,00
schoolgids/Johan15,0015,0015,0015,0015,0015,00
drukwerk/porti10,5010,5010,5010,5010,5010,50
promotie/proclamatie8,008,008,008,008,0045,00
huur kluisje9,009,009,009,009,009,00
éénmalige:      
borgsom kluisje20,00     
sportshirt15,00     
totaal in euro226,00158,00145,00163,00144,00191,00