Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers van de school.
 
Om dit te bereiken voert het bestuur regelmatig overleg met de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouders in de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs, organisatie en communicatie zijn bij dit overleg regelmatig terugkerende onderwerpen. In november wordt de algemene ledenvergadering gehouden, gekoppeld aan een themabijeenkomst voor ouders en docenten. Verder stimuleert de oudervereniging activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zo geeft zij regelmatig een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld bijzondere projecten, buitenlandse concoursen en culturele manifestaties.
 
Mocht u algemene vragen hebben voor of over de oudervereniging, kunt u contact opnemen met de secretaris.
 
Indien u leerjaar specifieke vragen heeft kunt u rechtstreeks contact opnemen met de bestuursleden in dit schooljaar:
 
WieRolBinding
Fleur van Garderen
   fleur74@gmail.com
Liddochter in klas 1
Claudia Rijsdijk
   rijsdijkvdweerd@gmail.com
Lidzoon in klas 2
Xander Wamelink
   xanderwamelink@gmail.com
Liddochter in klas 2
Han van Antwerpen
   secretaris.ouderverenigingjdw@gmail.com
Secretarisdochters in klas 3 en 5
Patty Biemond
   patty.biemond@gmail.com 
Lidzoon in klas 4
Erno van Os
   ouderverenigingjdw@gmail.com
Penningmeesterzonen in klas 4 en 5
Geert  Stevens
   gwmstevens45@gmail.com
Vicevoorzitterzoon in klas 5
Niels Mooij
   nielsmooij@upcmail.nl
Voorzitterdochter in klas 6
 

 

De oudervereniging organiseerde op dinsdag 26 november haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in combinatie met aansluitend een thema-avond over studiekeuze.

Het jaarverslag, de ALV notulen en de presentatie van de thema-avond kunt u (terug) vinden in het ouderportaal bij de oudervereniging.