Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school in in handen van de schoolleiding.

Samenstelling van de schoolleiding:

  • Dhr. drs. J.A. Dekker MEM - rector
  • Dhr. P. van der Linden - plv. rector / conrector leerjaar 5 & 6
  • Mw. ing. E. Roetert MEd - conrector leerjaar 3 & 4
  • Dhr. R. Koppert - conrector leerjaar 1 & 2

De bereikbaarheid van de schoolleiding kunt u vinden onder het tabblad "Contact".

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

Bestuursvorm:
Er is sprake van een raad van toezichtmodel: rector-bestuurder en een raad van toezicht.

Rector-bestuurder: 

  • Dhr. drs. J.A. Dekker MEM


Samenstelling van Raad van Toezicht:

  • Dhr. A.B. Blase (voorzitter) - waarnemend burgemeester Heerhugowaard
  • Dhr. mr. V. Terlouw (vice-voorzitter) - advocaat
  • Mw. drs. E.G. Wenink - gemeenteraadslid Den Haag
  • Dhr. H.J.T. Hamberg - directeur Lumax producties
  • Dhr. J.W.M. van Brouwershaven - bestuurssecretaris Hotelschool The Hague

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, Mw. J. Langendam, en is te bereiken via contactgegevens.

Via de volgende link kunt u het jaarverslag downloaden.